Které loan-originátory vybrat a kterým se vyhnout (5/2019)

Pokud jste se na Mintos ještě nezaregistrovali, máte neopakovatelnou šanci získat bonus až 1 % z investované částky. K získání bonusu musíte registraci provést pomocí tohoto linku. Podrobnější vysvětlení k bonusu naleznete zde.

Nepřijít o peníze a maximalizovat výnos

Na mintosu je v současné době zalistovaných 59 loan-originátorů (poskytovatelů půjček). Výběr těch, kterým svěříte své peníze, má vliv na výnosnost a celkovou rizikovost Vašeho portfolia. Čím se při výběru řídit?

Výběr podle rizikovosti

Investujete-li pouze do půjček s tzv. buy-back garancí (BBG – garance zpětného odkupu investic 60 dnů po splatnosti), může se zdát, že se nemůže stát nic zlého. Je ale potřeba si uvědomit, že BBG funguje pouze v době, kdy je loan-originátor solventní a má ji z čeho vyplácet. BBG totiž neposkytuje mintos, ale právě loan-originátor, do jehož půjčky jste investovali. Loan-originátor se přitom může dostat do platební neschopnosti či krachu úplně stejně jako kterákoli jiná společnost. Nebylo by to poptvé, na mintosu takto v minulosti skončil Eurocent a investoři od něj od určité doby neviděli ani halěř (nebo spíše ani cent).

Klíčové je tedy volit takové loan-originátory, u nichž je riziko krachu či platební neschopnosti co nejnižší. K tomu můžeme využít tzv. mintos rating, což je hodnocení jednotlivých originátorů prováděné samotným mintosem. Tento rating naleznete ve druhém sloupci tabulky seznamu loan-originátorů (Seznamy půjček – Poskytovatelé půjček). V české verzi je označen jako „Mintos hodnocení rizika“.

Mintos tento rating stanovuje na základě finančních výsledků, které mu poskytují samotní loan-originátoři resp. které jsou v některých státech povinně zveřejňovány. Je však pořeba upozornit, že vzhledem k majetkové provázanosti některých originátorů se samotným mintosem je potřeba tento rating brát s rezervou. Nejvyšší rating je A, nejnižší v současné době C+.

Kromě mintos ratingu se obecně za důvěryhodný považuje seznam na stránce explorep2phttp://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/, který je navíc neustále aktualizovaný také o nově přidané originátory. Zde je hodnocení poměrně přísné a doporučuji se zde dívat zejména těm, kteří chtějí riziko co nejvíc eliminovat. Na této stránce je každý originátor obodován na škále od 100 do 0, čím více bodů, tím lépe. I zde se přitom vychází zejména ze zveřejňovaných finančních výsledků jednotlivých originátorů.

Výběr podle výnosnosti

Každý loan originátor nabízí možnost investovat do půjček s různou úrokovou sazbou, která je samozřejmě klíčovým faktorem pro výnos z investice – čím je úroková sazba větší, tím víc na každém investovaném euru (či jiné měně) vyděláte. Neméně důležité jsou však i další parametry specifické pro každého z originátorů. Tyto další parametry naleznete zde.

Na uvedené stránce nás zajímá zejména sloupec Příjem z úroků při zpožděné splátce. Jelikož investujete do půjček s buy-back garancí (BBG), originátoři od vás budou prakticky neustále odkupovat investice, které dosáhnou 60 dnů po splatnosti (to je princip BBG). A právě parametr Příjem z úroků při zpožděné splátce znamená, zdali z takových půjček dostanete pouze jistinu, nebo také úroky za dobu 60 dnů prodlení. Jelikož k prodlení a odkupům v důsledku BBG dochází hodně, může tento parametr značně ovlivnit výnosnost celého Vašeho portfolia. Pro maximalizaci zisku je tak potřeba volit originátory, kteří mají v daném sloupci uvedeno „Ano“, tedy: Aasa, Akulaku Silvrr Indonesia, AlfaKredyt, Banknote, BB Finance Group, Bino.lv, CAPITAL SERVICE S.A., CashWagon, Cream Finance, CreditLikeMe, Credissimo, CreditStar, Credius, Dineo, Dozarplati, EcoFinance, eFaktor, ExpressCredit, IFN Extra Finance, GetBucks, HipoCredit, ID Finance, ITF Group, IuteCredit, Kredit Pintar, Kredit 24, Kredo.al, Kuki.pl, Kviku, Lendo, LF Tech, Lime, Metrokredit, Mikro Kapital, Monego, Mozipo Group, Peachy, PimPay, Placet Group, RapiCredit, Rápido, Sebo, Simbo, Tengo.kz, Tigo.mk, Varks.am, Vizia.

Závěrem

Osobně nepatřím k nejkonverzativnějším investorům, takže v současné době investuji do půjček následujících originátorů: Aasa, AlfaKredyt, Banknote, BB Finance Group, CAPITAL SERVICE S.A., CashCredit, Cream Finance, Credissimo, CreditStar, Credius, Dozarplati, EBV Finance, EcoFinance, ExpressCredit, ID Finance, ITF Group, IuteCredit, Kviku, Mogo, Mozipo Group, Placet Group, RapiCredit, Rápido, Watu Credit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *