Jak nastavit Auto Invest jednoduše a bezpečně (5/2019)

Pokud jste se na Mintos ještě nezaregistrovali, máte neopakovatelnou šanci získat bonus až 1 % z investované částky. K získání bonusu musíte registraci provést pomocí tohoto linku. Podrobnější vysvětlení k bonusu naleznete zde.

Chcete-li rovnou k podrobnému návodu na nastavení Auto Investu a úvodní povídání Vás nezajímá, klikněte zde.

K čemu Auto Invest?

  1. Šetří čas – pokud nemáte čas každý den usedat k počítači a prohledávat půjčky, je Auto Invest logická volba
  2. Investuje pořád – Auto Invest nakupuje půjčky 24/7/365 a stihne tak investovat i do půjček, ke kterým se bez Auto Investu vůbec nedostanete (rozeberou si je totiž právě Auto Investy jednotlivých investorů)
  3. Odkupy půjček – Jak sami časem zjistíte (nebo jste již zjistili), na rozdíl od Zonky na mintosu nemáte jistotu, že pokud do půjčky investujete, zůstanou Vám v ní peníze uloženy po celou dobu až do splacení. Z mých zkušeností je takový scénář naopak velice nepravděpodobný, praktický každý den Vám nějaké půjčky zmizí, protože je originátoři od Vás jednoduše vykoupí. Proti tomuto postupu se nelze bránit, dle uzavřených smluv na to mají právo. Ačkoli Vám originátor při odkupu vyplatí úrok za dobu, po kterou jste v půjče měli zainvestováno, realitou je, že se Vám jistina vrátí na účet a neinvestujete-li ji obratem, pak Vám nic nevydělává. Auto Invest je schopen tyto peníze obratem investovat do jiných půjček.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Auto Invest je skvělá funkce, která Vám ušetří spoustu času a mintos je s ním prakticky bezúdržbový, na rozdíl od Zonky.

Jak Auto Invest využít?

Když jsem s investováním na mintosu začínal, měl jsem problém najít jednoduchý, ale funkční návod, jak Auto Invest nastavit, což mě kromě jiného motivovalo právě k sepsání tohoto povídání. Možnosti, jakými při nastavení Auto Investu postupovat, je několik, já zmíním jen ty základní:

  1. Mintos Investiční Strategie – Mintos momentálně nabízí možnost vybrat si ze tří přednastavených Auto Invest strategii, nicméně tuto možnost nedoporučuju. Kromě toho, že ztrácíte možnost ovlivnit parametry Auto Investu, předvolené strategie investují do půjček od všech originátorů (tedy i od těch, kteří za to riziko nestojí) a do půjček s nesmyslně nízkým úročením.
  2. Samostatné Auto Investy pro jednotlivé originátory (ano, Auto Invest robotů můžete mít, kolik chcete) – Tahle strategie je funkční, ale zejména ze začátku složitá, navíc časově hodně náročná – pokud plánujete investovat do půjček 10 originátorů, budete nastavovat 10 Auto Investů. Možná k ní přejdete časem, pro začátečníky to však není.
  3. 1-3 dobře nastavené Auto Investy diferencované podle úrokových sazeb – touto cestou se vydáme my.

Jak jsem psal výše, Auto Investů lze mít víc. Je pak důležité vědět, že jednotliví roboti fungují podle priorit – volné prostředky se vždy investují nejdříve do Auto Investu, který máte v seznamu nejvýše a pokud neexistuje půjčka, která by splňovala podmínku daného Auto Investu, zkusí je systém investovat pomocí Auto Investu, který je níže (má vyšší číslo priority). Prioritu Auto Investů lze kdykoli změnit kliknutím na číslo priority

Nastavení priority

Cílem dobře nastavených Auto Investů by mělo být investování do co možno nejlépe úročených půjček při současné co možno nejvyšší minimalizaci rizika spojeného s daným investováním. Brát půjčky s nižšími úroky proto, že by byly bezpečnější, je bohužel nesmysl a z dlouhodobého hlediska se připravíte o zisk. Do méně úročených půjček investujeme pouze z důvodu diverzifikace portfolia napříč vícero originátory (čím větší rozpětí úrokových sazeb beru, tím víc originátorů mohu využít, protože někteří jednoduše půjčka např. nad 11 % ve svém portofliu nemají).

Jak vybrat Loan Originátory

Které originátory brát a které naopak nikoliv? Věčné téma, kterému se věnuji v samostatném článku zde. Důležité kromě jiného je, abyste v každém Auto Investu měli vybrané pouze ty originátory, kteří skutečně poskytují možnost investice do půjček vyhovujících zadaným parametrům. Jinak nebude správně fungovat funkce diverzifikace (robot se např. bude snažit 5 procent portfólia investovat do 11procentních půjček od originátora Mogo, který však tak vysoce úročené půjčky vůbec neposkytuje).

Nastavení Auto Investu krok za krokem

Níže si ukážeme, jak nastavit 3 různé autoinvesty podle úrokových sazeb – od 11 % výše, od 10 % výše a od 9 % výše. Nejdříve nastavíme Auto Invest pro sazbu 11 % a výše.

V horní liště klikneme na záložku Auto Invest, poté na Vytvořte si nové portfolio nástroje Auto Invest. Zde klikneme na Vlastní strategie. Nyní jsme na obrazovce, kde postupně nastavíme veškeré parametry Auto Investu.

Pro investory je nejjednodušší investovat v EURech, a to zejména kvůli velkému množství půjček nabízených v této měně. Zvolíme tedy měnu EUR a trh Primární (chceme kupovat pouze přímo od originátorů, nikoliv od jiných investorů).

Nyní přecházíme k volbě originátorů (společností, od kterých chceme nakupovat půjčky). V horní liště klikneme na Rating a vybereme ratingy, které nás zajímají – my volíme vše od A po B-. Pak klikneme na Zeměa zaklikneme vše kromě FYR of Macedonia, Gruzie, Indonesia, Kolumbie, Phillipines a Ukraine. Nakonec klikneme na Garance zpětného odkoupení a volíme Yes.

Tyto volby nám udělali předvýběr originátorů, z nichž si nyní volíme. O tom, jak zvolit originátory, píši zde. Důležité je volit pouze z originátorů, kteří reálně nabízejí půjčky s úrokovou sazbou odpovídající sazbě, kterou zvolíte níže (v našem případě 11 %). Auto Invest totiž pro každého originátora vyhradí určitou část portfolia určenou v nastavení Diverzifikace (viz níže). Pokud však originátor půjčky dané sazby vůbec nenabízí, bude určené procento ležet na účtu a nebude vydělávat. V současné době tak volíme originátory Aasa, AlfaKredyt, Banknote, bino.lv, Capital Service S.A., CashCredit, CREDIT STAR, Dozarplati, EBV FINANCE, ExpressCredit, IFN Extra Finance, GetBucks, ID FINANCE, ITF, iutecredit, kuki.pl, Mozipo Group, Peachy, Rápido, Sebo, Varks, Watu Credit.

Po této nejnáročnější části popojedeme níže k volbě úrokové sazby, kde volíme úroky od 11 % výše a dále k volbě Zbývající doby do splacení půjčky (v měsících), kde zvolíme 0 až 36 měsíců.

Nastavení úrokové sazby a doby splácení

Nyní přecházíme k poslední části, kde vyplníme základní nastavení portfolia Auto Investu a zejména funkci diverzifikace. Do pole Velikost portfolia uvedeme celkovou částku v EURech, se kterou bude tento Auto Invest pracovat. V políčku Investice do jedné půjčky uvedeme rozpětí výše částky, kterou má Auto Invest investovat do jedné půjčky. Jelikož chceme pro diverzifikaci co nejvíce půjček, volíme nejmenší částku a do obou políček vyplňujeme 10.

Zbývají poslední tři volby. U volby Chcete znovu investovat? volíme Ano, což znamená, že chceme, aby Auto Invest pracoval také s příchozími platbami – úrokovými výnosy a zejména půjčkami, které originátoři průběžně zpětně odkupují (což je běžné a děje se pořád). Naopak u Zahrnout půjčky, do nichž bylo investováno volíme Ne, jelikož chceme, aby opravdu v jedné půjčce bylo max. 10 EUR. Pokud bychom zvolili Ano, mohlo by se stát, že do stejné půjčky nám investuje vícero nastavených Auto Investů, což necheme. Nakonec volíme u nejdůležitější funkce Diverzifikujte napříč poskytovateli půjček volíme Ano a klikneme na Nastavení diverzifikace.

Informace o portfoliu

V nastavení Diverzifikace volíme, kolik procent z celkové částky, kterou jsme na předchozí obrazovce uvedli v poli Velikost porfolia, může Auto Invest maximálně investovat do půjček od konkrétních zvolených originátorů. Zde je potřeba upozornit na nesprávný překlad české verze tohoto nastavení. Nastavení je uvedeno odstavcem, jehož poslední věta zní Změny nastavení Vaší diverzifikace můžete učinit zde, přičemž slovo zde je klikatelné. Ve skutečnosti věta zní You can set diversification settings to equal distribution for all included loan originators here, tedy kliknutím na zde či here rozdělíte procenta poměrně mezi všechny originátory. A přesně to také uděláte, níže poté kliknete na Potvrdit.

Nyní již kliknete pouze na Uložit a aktivovat případně na Uložit, pokud chcete nejdříve nastavit všechny Auto Investy a aktivovat je později (což doporučuji).

Teď stejným způsobem nastavíme Auto Invest také pro půjčky se sazbou 10 % a výše a pro půjčky se sazbou 9 % a výše. Jediné, co měníme, je výběr originátorů tak, abychom volili vždy pouze ty, kteří nabízejí půjčky s danou sazbou. Dále můžeme změnit rovněž velikost porfolia příslušného Auto Investu, když cílem je mít co nejvíc peněz určených pro nejvýše úročené Auto Investy. Hurá, máme nastaveno!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *