Které loan-originátory vybrat a kterým se vyhnout (5/2019)

Pokud jste se na Mintos ještě nezaregistrovali, máte neopakovatelnou šanci získat bonus až 1 % z investované částky. K získání bonusu musíte registraci provést pomocí tohoto linku. Podrobnější vysvětlení k bonusu naleznete zde.

Nepřijít o peníze a maximalizovat výnos

Na mintosu je v současné době zalistovaných 59 loan-originátorů (poskytovatelů půjček). Výběr těch, kterým svěříte své peníze, má vliv na výnosnost a celkovou rizikovost Vašeho portfolia. Čím se při výběru řídit?

Výběr podle rizikovosti

Investujete-li pouze do půjček s tzv. buy-back garancí (BBG – garance zpětného odkupu investic 60 dnů po splatnosti), může se zdát, že se nemůže stát nic zlého. Je ale potřeba si uvědomit, že BBG funguje pouze v době, kdy je loan-originátor solventní a má ji z čeho vyplácet. BBG totiž neposkytuje mintos, ale právě loan-originátor, do jehož půjčky jste investovali. Loan-originátor se přitom může dostat do platební neschopnosti či krachu úplně stejně jako kterákoli jiná společnost. Nebylo by to poptvé, na mintosu takto v minulosti skončil Eurocent a investoři od něj od určité doby neviděli ani halěř (nebo spíše ani cent).

Klíčové je tedy volit takové loan-originátory, u nichž je riziko krachu či platební neschopnosti co nejnižší. K tomu můžeme využít tzv. mintos rating, což je hodnocení jednotlivých originátorů prováděné samotným mintosem. Tento rating naleznete ve druhém sloupci tabulky seznamu loan-originátorů (Seznamy půjček – Poskytovatelé půjček). V české verzi je označen jako „Mintos hodnocení rizika“.

Mintos tento rating stanovuje na základě finančních výsledků, které mu poskytují samotní loan-originátoři resp. které jsou v některých státech povinně zveřejňovány. Je však pořeba upozornit, že vzhledem k majetkové provázanosti některých originátorů se samotným mintosem je potřeba tento rating brát s rezervou. Nejvyšší rating je A, nejnižší v současné době C+.

Kromě mintos ratingu se obecně za důvěryhodný považuje seznam na stránce explorep2phttp://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/, který je navíc neustále aktualizovaný také o nově přidané originátory. Zde je hodnocení poměrně přísné a doporučuji se zde dívat zejména těm, kteří chtějí riziko co nejvíc eliminovat. Na této stránce je každý originátor obodován na škále od 100 do 0, čím více bodů, tím lépe. I zde se přitom vychází zejména ze zveřejňovaných finančních výsledků jednotlivých originátorů.

Výběr podle výnosnosti

Každý loan originátor nabízí možnost investovat do půjček s různou úrokovou sazbou, která je samozřejmě klíčovým faktorem pro výnos z investice – čím je úroková sazba větší, tím víc na každém investovaném euru (či jiné měně) vyděláte. Neméně důležité jsou však i další parametry specifické pro každého z originátorů. Tyto další parametry naleznete zde.

Na uvedené stránce nás zajímá zejména sloupec Příjem z úroků při zpožděné splátce. Jelikož investujete do půjček s buy-back garancí (BBG), originátoři od vás budou prakticky neustále odkupovat investice, které dosáhnou 60 dnů po splatnosti (to je princip BBG). A právě parametr Příjem z úroků při zpožděné splátce znamená, zdali z takových půjček dostanete pouze jistinu, nebo také úroky za dobu 60 dnů prodlení. Jelikož k prodlení a odkupům v důsledku BBG dochází hodně, může tento parametr značně ovlivnit výnosnost celého Vašeho portfolia. Pro maximalizaci zisku je tak potřeba volit originátory, kteří mají v daném sloupci uvedeno „Ano“, tedy: Aasa, Akulaku Silvrr Indonesia, AlfaKredyt, Banknote, BB Finance Group, Bino.lv, CAPITAL SERVICE S.A., CashWagon, Cream Finance, CreditLikeMe, Credissimo, CreditStar, Credius, Dineo, Dozarplati, EcoFinance, eFaktor, ExpressCredit, IFN Extra Finance, GetBucks, HipoCredit, ID Finance, ITF Group, IuteCredit, Kredit Pintar, Kredit 24, Kredo.al, Kuki.pl, Kviku, Lendo, LF Tech, Lime, Metrokredit, Mikro Kapital, Monego, Mozipo Group, Peachy, PimPay, Placet Group, RapiCredit, Rápido, Sebo, Simbo, Tengo.kz, Tigo.mk, Varks.am, Vizia.

Závěrem

Osobně nepatřím k nejkonverzativnějším investorům, takže v současné době investuji do půjček následujících originátorů: Aasa, AlfaKredyt, Banknote, BB Finance Group, CAPITAL SERVICE S.A., CashCredit, Cream Finance, Credissimo, CreditStar, Credius, Dozarplati, EBV Finance, EcoFinance, ExpressCredit, ID Finance, ITF Group, IuteCredit, Kviku, Mogo, Mozipo Group, Placet Group, RapiCredit, Rápido, Watu Credit.

Continue Reading

Jak nastavit Auto Invest jednoduše a bezpečně (5/2019)

Pokud jste se na Mintos ještě nezaregistrovali, máte neopakovatelnou šanci získat bonus až 1 % z investované částky. K získání bonusu musíte registraci provést pomocí tohoto linku. Podrobnější vysvětlení k bonusu naleznete zde.

Chcete-li rovnou k podrobnému návodu na nastavení Auto Investu a úvodní povídání Vás nezajímá, klikněte zde.

K čemu Auto Invest?

  1. Šetří čas – pokud nemáte čas každý den usedat k počítači a prohledávat půjčky, je Auto Invest logická volba
  2. Investuje pořád – Auto Invest nakupuje půjčky 24/7/365 a stihne tak investovat i do půjček, ke kterým se bez Auto Investu vůbec nedostanete (rozeberou si je totiž právě Auto Investy jednotlivých investorů)
  3. Odkupy půjček – Jak sami časem zjistíte (nebo jste již zjistili), na rozdíl od Zonky na mintosu nemáte jistotu, že pokud do půjčky investujete, zůstanou Vám v ní peníze uloženy po celou dobu až do splacení. Z mých zkušeností je takový scénář naopak velice nepravděpodobný, praktický každý den Vám nějaké půjčky zmizí, protože je originátoři od Vás jednoduše vykoupí. Proti tomuto postupu se nelze bránit, dle uzavřených smluv na to mají právo. Ačkoli Vám originátor při odkupu vyplatí úrok za dobu, po kterou jste v půjče měli zainvestováno, realitou je, že se Vám jistina vrátí na účet a neinvestujete-li ji obratem, pak Vám nic nevydělává. Auto Invest je schopen tyto peníze obratem investovat do jiných půjček.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Auto Invest je skvělá funkce, která Vám ušetří spoustu času a mintos je s ním prakticky bezúdržbový, na rozdíl od Zonky.

Jak Auto Invest využít?

Když jsem s investováním na mintosu začínal, měl jsem problém najít jednoduchý, ale funkční návod, jak Auto Invest nastavit, což mě kromě jiného motivovalo právě k sepsání tohoto povídání. Možnosti, jakými při nastavení Auto Investu postupovat, je několik, já zmíním jen ty základní:

  1. Mintos Investiční Strategie – Mintos momentálně nabízí možnost vybrat si ze tří přednastavených Auto Invest strategii, nicméně tuto možnost nedoporučuju. Kromě toho, že ztrácíte možnost ovlivnit parametry Auto Investu, předvolené strategie investují do půjček od všech originátorů (tedy i od těch, kteří za to riziko nestojí) a do půjček s nesmyslně nízkým úročením.
  2. Samostatné Auto Investy pro jednotlivé originátory (ano, Auto Invest robotů můžete mít, kolik chcete) – Tahle strategie je funkční, ale zejména ze začátku složitá, navíc časově hodně náročná – pokud plánujete investovat do půjček 10 originátorů, budete nastavovat 10 Auto Investů. Možná k ní přejdete časem, pro začátečníky to však není.
  3. 1-3 dobře nastavené Auto Investy diferencované podle úrokových sazeb – touto cestou se vydáme my.

Jak jsem psal výše, Auto Investů lze mít víc. Je pak důležité vědět, že jednotliví roboti fungují podle priorit – volné prostředky se vždy investují nejdříve do Auto Investu, který máte v seznamu nejvýše a pokud neexistuje půjčka, která by splňovala podmínku daného Auto Investu, zkusí je systém investovat pomocí Auto Investu, který je níže (má vyšší číslo priority). Prioritu Auto Investů lze kdykoli změnit kliknutím na číslo priority

Nastavení priority

Cílem dobře nastavených Auto Investů by mělo být investování do co možno nejlépe úročených půjček při současné co možno nejvyšší minimalizaci rizika spojeného s daným investováním. Brát půjčky s nižšími úroky proto, že by byly bezpečnější, je bohužel nesmysl a z dlouhodobého hlediska se připravíte o zisk. Do méně úročených půjček investujeme pouze z důvodu diverzifikace portfolia napříč vícero originátory (čím větší rozpětí úrokových sazeb beru, tím víc originátorů mohu využít, protože někteří jednoduše půjčka např. nad 11 % ve svém portofliu nemají).

Jak vybrat Loan Originátory

Které originátory brát a které naopak nikoliv? Věčné téma, kterému se věnuji v samostatném článku zde. Důležité kromě jiného je, abyste v každém Auto Investu měli vybrané pouze ty originátory, kteří skutečně poskytují možnost investice do půjček vyhovujících zadaným parametrům. Jinak nebude správně fungovat funkce diverzifikace (robot se např. bude snažit 5 procent portfólia investovat do 11procentních půjček od originátora Mogo, který však tak vysoce úročené půjčky vůbec neposkytuje).

Nastavení Auto Investu krok za krokem

Níže si ukážeme, jak nastavit 3 různé autoinvesty podle úrokových sazeb – od 11 % výše, od 10 % výše a od 9 % výše. Nejdříve nastavíme Auto Invest pro sazbu 11 % a výše.

V horní liště klikneme na záložku Auto Invest, poté na Vytvořte si nové portfolio nástroje Auto Invest. Zde klikneme na Vlastní strategie. Nyní jsme na obrazovce, kde postupně nastavíme veškeré parametry Auto Investu.

Pro investory je nejjednodušší investovat v EURech, a to zejména kvůli velkému množství půjček nabízených v této měně. Zvolíme tedy měnu EUR a trh Primární (chceme kupovat pouze přímo od originátorů, nikoliv od jiných investorů).

Nyní přecházíme k volbě originátorů (společností, od kterých chceme nakupovat půjčky). V horní liště klikneme na Rating a vybereme ratingy, které nás zajímají – my volíme vše od A po B-. Pak klikneme na Zeměa zaklikneme vše kromě FYR of Macedonia, Gruzie, Indonesia, Kolumbie, Phillipines a Ukraine. Nakonec klikneme na Garance zpětného odkoupení a volíme Yes.

Tyto volby nám udělali předvýběr originátorů, z nichž si nyní volíme. O tom, jak zvolit originátory, píši zde. Důležité je volit pouze z originátorů, kteří reálně nabízejí půjčky s úrokovou sazbou odpovídající sazbě, kterou zvolíte níže (v našem případě 11 %). Auto Invest totiž pro každého originátora vyhradí určitou část portfolia určenou v nastavení Diverzifikace (viz níže). Pokud však originátor půjčky dané sazby vůbec nenabízí, bude určené procento ležet na účtu a nebude vydělávat. V současné době tak volíme originátory Aasa, AlfaKredyt, Banknote, bino.lv, Capital Service S.A., CashCredit, CREDIT STAR, Dozarplati, EBV FINANCE, ExpressCredit, IFN Extra Finance, GetBucks, ID FINANCE, ITF, iutecredit, kuki.pl, Mozipo Group, Peachy, Rápido, Sebo, Varks, Watu Credit.

Po této nejnáročnější části popojedeme níže k volbě úrokové sazby, kde volíme úroky od 11 % výše a dále k volbě Zbývající doby do splacení půjčky (v měsících), kde zvolíme 0 až 36 měsíců.

Nastavení úrokové sazby a doby splácení

Nyní přecházíme k poslední části, kde vyplníme základní nastavení portfolia Auto Investu a zejména funkci diverzifikace. Do pole Velikost portfolia uvedeme celkovou částku v EURech, se kterou bude tento Auto Invest pracovat. V políčku Investice do jedné půjčky uvedeme rozpětí výše částky, kterou má Auto Invest investovat do jedné půjčky. Jelikož chceme pro diverzifikaci co nejvíce půjček, volíme nejmenší částku a do obou políček vyplňujeme 10.

Zbývají poslední tři volby. U volby Chcete znovu investovat? volíme Ano, což znamená, že chceme, aby Auto Invest pracoval také s příchozími platbami – úrokovými výnosy a zejména půjčkami, které originátoři průběžně zpětně odkupují (což je běžné a děje se pořád). Naopak u Zahrnout půjčky, do nichž bylo investováno volíme Ne, jelikož chceme, aby opravdu v jedné půjčce bylo max. 10 EUR. Pokud bychom zvolili Ano, mohlo by se stát, že do stejné půjčky nám investuje vícero nastavených Auto Investů, což necheme. Nakonec volíme u nejdůležitější funkce Diverzifikujte napříč poskytovateli půjček volíme Ano a klikneme na Nastavení diverzifikace.

Informace o portfoliu

V nastavení Diverzifikace volíme, kolik procent z celkové částky, kterou jsme na předchozí obrazovce uvedli v poli Velikost porfolia, může Auto Invest maximálně investovat do půjček od konkrétních zvolených originátorů. Zde je potřeba upozornit na nesprávný překlad české verze tohoto nastavení. Nastavení je uvedeno odstavcem, jehož poslední věta zní Změny nastavení Vaší diverzifikace můžete učinit zde, přičemž slovo zde je klikatelné. Ve skutečnosti věta zní You can set diversification settings to equal distribution for all included loan originators here, tedy kliknutím na zde či here rozdělíte procenta poměrně mezi všechny originátory. A přesně to také uděláte, níže poté kliknete na Potvrdit.

Nyní již kliknete pouze na Uložit a aktivovat případně na Uložit, pokud chcete nejdříve nastavit všechny Auto Investy a aktivovat je později (což doporučuji).

Teď stejným způsobem nastavíme Auto Invest také pro půjčky se sazbou 10 % a výše a pro půjčky se sazbou 9 % a výše. Jediné, co měníme, je výběr originátorů tak, abychom volili vždy pouze ty, kteří nabízejí půjčky s danou sazbou. Dále můžeme změnit rovněž velikost porfolia příslušného Auto Investu, když cílem je mít co nejvíc peněz určených pro nejvýše úročené Auto Investy. Hurá, máme nastaveno!

Continue Reading

Jak začít s Mintosem rychle a jednoduše (2019)

V tomto článku Vás provedu krok za krokem registrací na Mintosu, nahráním peněz k investování a nastavením Auto Investu.

Pokud jste se na Mintos ještě nezaregistrovali, máte neopakovatelnou šanci získat bonus až 1 % z investované částky. K získání bonusu musíte registraci provést pomocí tohoto linku. Podrobnější vysvětlení k bonusu naleznete zde.

Po kliknutí na link výše vyplníte mailovou adresu. Po vyplnění se dostanete na podrobnější registrační formulář, kde v políčku Země vyplníte zemi aktuálního pobytu (trvalého charakteru), dále Jméno a Příjmení (vyplňte i s diakritikou), telefon v mezinárodním tvaru a zvolíte si heslo.

Pokud jste nepoužili link výše a políčko Promo kód nemáte předvyplněné, můžete vyplnit kód 2BLIU4.

Po odeslání formuláře Vás mintos vyzve k ověření identity. Postupujte dle pokynů, je to jednoduché. Budete k tomu potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas a webkameru.

Nakonec zbývá již pouze vložit peníze na Váš mintos účet. Jelikož nejspíš budete investovat převážně v EURech (v CZK je na mintosu investičních příležitostí opravdu minimum, spíše žádné), je Vašim cílem dostat na mintos eura v co nejvýhodnějším kurzu. Pokud máte bankovní účet vedený v eurech, máte vyhráno – peníze stačí převést na účet mintosu, stačí postupovat dle pokynů na samotném mintosu. Nemáte-li účet v eurech, doporučuji založit si účet na platformě Revolut.

Jelikož nechcete pracně investovat manuálně, zbývá pouze nastavení investičního robota, tzv. Auto Investu. Podrobný návod naleznete zde.

Continue Reading